Kościół Wniebowziętej
Najświętszej Marii Panny

Sanktuarium Matki Bożej Dąbrowieckiej

Matka Boża Dąbrowiecka
koronowana
15 czerwca 1969 roku

Archidiecezja Gnieźnieńska

Obraz MB

Sanktuarium maryjne w Dąbrówce Kościelnej położone jest w archidiecezji gnieźnieńskiej. Już od wieków istnieje tam kult
obrazu Matki Bożej Dąbrowieckiej, zwanej też Matką Bożą Pocieszenia.
Początki kultu maryjnego w Dąbrówce Kościelnej nie są znane. Podanie głosi, że przy drodze do Kiszkowa wisiał na dębie obraz Matki Bożej, który pewnego dnia zaczął jaśnieć „nieziemską światłością”, bez przerwy w dzień i w nocy. Wiadomość o tym natychmiast rozeszła się po okolicy i pod obrazem zaczęła gromadzić się okoliczna ludność. Wizerunek przeniesiono do pobliskiego kościoła i umieszczono na ołtarzu. Pierwszym dokumentem potwierdzającym łaski doznane w tym miejscu są zapiski miejscowego proboszcza Stanisława Kierskiego z roku 1686. Wizerunek, który obecnie znajduje się w świątyni parafialnej, jest czwartą
z kolei kopią cudownego obrazu. Pierwszy spłonął wraz z kościołem podczas burzy 15 czerwca 1774 roku. W dokumentach zachowała się notatka wizytatora, który w roku 1796 zapisał: „Jest kopia cudownego obrazu, która doznaje takiej samej czci jak poprzedni obraz”. Kopia ta przetrwała do 10 października 1925 roku, do następnego pożaru. Kolejną wykonał artysta Zientkiewicz z Poznania, a poświęcił ją biskup pomocniczy poznański Karol Radoński 11 września 1927 roku. Na początku wojny proboszcz parafii, chcąc uchronić obraz przed hitlerowcami, zabrał go ze sobą, jednak podczas walk koło Kutna obraz zaginął. W roku 1949 pielgrzymi z Poznania zlecili artyście malarzowi Edmundowi Szyfterowi wykonanie kolejnej kopii, którą poświęcił prymas Polski 10 września 1949 roku. Jednak kopia ta nie miała specjalnej wartości artystycznej i została przeznaczona do wynoszenia w procesji do dębu. W roku 1955 na polecenie księdza prymasa artysta malarz Leonard Torwirt z Torunia wykonał nową kopię, którą umieszczono w ołtarzu głównym sanktuarium.